menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która odbędzie się w Lublinie w dniach 1-5 lipca 2018 roku i w imieniu własnym mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w powyższym wydarzeniu i programie naukowym Konferencji wystąpieniem ustnym lub plakatowym na temat swoich najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie nauki. Mile widziany będzie udział młodych naukowców z Państwa jednostek z posterami lub doniesieniami ustnymi z odpowiednią zniżką opłaty zjazdowej. Oczekując na spotkanie na naszej Konferencji, ślę serdeczne pozdrowienia i pozostaję z głębokim szacunkiem.

 

Prof. dr hab. Monika
Waksmundzka-Hajnos
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Konferencji
Zakład Chemii Nieorganicznej,
Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
ul. Chodżki 4A
20-093 Lublin

head@pokocha2018.pl

 

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee as well as my own, I would like to invite you at the Xth Polish Conference on Analytical Chemistry which will be held in Lublin in 1-5 July 2018. I am convinced that your contribution by oral and poster communications will increase the level of the scientific program of the conference.

Best regards,
Prof. Monika Waksmundzka-Hajnos
Chair of the Organizing
Committee
Department of Inorganic
Chemistry,
Medical University of Lublin

head@pokocha2018.pl


Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy