menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Rejestracja uczestników konferencji metodą on-line jest już otwarta.

W tabeli poniżej podane są ostateczne terminy rejestracji oraz przesyłania streszczeń prezentacji.

UWAGA! Zmieniona zostaje data graniczna II Terminu! Rejestracja udziału w X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej jest możliwa do 01.06.2018! Data ta jest również datą graniczną przesyłania streszczeń Państwa wystąpień. 

 I TerminII Termin
Rejestracjado 20.IV.2018do 01.VI.2018
Streszczeniado 20.IV.2018

do 01.VI.2018

 

 

 


Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy