menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Szanowni Sponsorzy, Szanowni Wystawcy

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej,

która odbędzie się w Lublinie w dniach 1 – 5 lipca 2018 roku.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z bogatą ofertą pakietów sponsorskich o raz wielu innych, różnorodnych form reklamy i prezentacji Państwa firm oraz produktów. Przewidujemy funkcję Złotego oraz Srebrnego sponsora. Wszystko co oferujemy w ramach tychże funkcji zawiera tabela poniżej:

 

 

ZŁOTY

SPONSOR

SREBRNY

SPONSOR

Liczba sponsorów ograniczona do:

1

4

Liczba osób uczestniczących w Konferencji

3 osoby

2 osoby

Powierzchnia stoiska:

8 m2

4 m2

Logo wyświetlane podczas przerw w wykładach jako:

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Roll-up z logo sponsora na sali wykładowej:

TAK

NIE

Logo sponsora na zaproszeniach i smyczy

TAK

NIE

Materiał reklamowy na czwartej stronie książki abstraktów (okładka):

TAK

NIE

Wykład prezentujący sponsora:

TAK

NIE

Materiały sponsora i logo przy recepcji:

TAK

NIE

Logo sponsora na stronie jako:

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Zaproszenie na Uroczystą Kolację dla:

3 osób

2 osób

Broszury lub inne materiały reklamowe (broszury) dołączone do teczek konferencyjnych:

2

1

Podziękowanie w czasie ceremonii zakończenia Konferencji:

TAK

TAK

Logo na torbie konferencyjnej:

TAK

NIE

KOSZT:

40000 PLN +VAT

20000 PLN +VAT

 

 

PAKIETY SPONSORSKIE:

Sponsorowanie PRZERW KAWOWYCH (5 przerw kawowych)

 • Ustne podziękowanie przed przerwą kawową
 • Możliwość ustawienia roll-upów itd. w czasie przerwy kawowej
 • KOSZT: 2500 +VAT

Sponsorowanie UROCZYSTEJ KOLACJI

 • TYLKO dla JEDNEGO SPONSORA
 • Logo sponsora na bilecie
 • Roll-up itd. podczas Uroczystej Kolacji
 • Podziękowanie dla sponsora na początku Uroczystej Kolacji
 • KOSZT: 9000 PLN + VAT

Sponsorowanie UROCZYSTEGO POWITANIA

 • TYLKO dla JEDNEGO SPONSORA
 • Logo sponsora na bilecie
 • Roll-up itd. podczas Uroczystego Powitania
 • Podziękowanie dla sponsora na początku Uroczystego Powitania
 • KOSZT: 7000 PLN + VAT

 

INNE MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI:

 

STOISKO FIRMOWE:

 • Powierzchnia 4 m2
 • Pełne uczestnictwo dwóch osób reprezentujących firmę w Konferencji (oprócz Uroczystej Kolacji)
 • Umieszczenie firmy (logo) na liście wystawców
 • Powierzchnia wystawiennicza (stoły)
 • Dostęp do elektryczności
 • Aktywny link na stronie Konferencji
 • KOSZT: 3500 PLN + VAT

LOGO na stronie Konferencji:

 • LOGO firmy na stronie Konferencji z aktywnym linkiem
 • KOSZT: 500 PLN + VAT

Materiały reklamowe/broszury umieszczone w torbie konferencyjnej:

 • KOSZT: 700 PLN + VAT

Reklama w książce abstraktów:

 • Półstronicowa reklama (kolorowa) na trzeciej stronie okładki
 • KOSZT: 3000 PLN + VAT

 

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt:

firmy_sponsorzy@pokocha2018.pl

 

Jarosław Widelski

+48 81448 7086

Mirosław Hawrył

+48 81448 7163


Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy