menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. n. farm. Marek Wesołowski
prof. dr hab. Marzena Dudzińska PL

Zakres tematyczny sekcji:

Nowoczesne procedury chemii analitycznej mają niebagatelne zastosowanie we wszystkich działach przemysłu pozwalając na uzyskanie produktów wysokiej jakości. Do analityki przemysłowej możemy zaliczyć zarówno analizy wykonywane w laboratorium na rzecz danego procesu przemysłowego jak i pomiary on-line czy in-line realizowane bezpośrednio w linii technologicznej. Wszystkie te warianty wymagają walidowanych procedur, rzetelnych wykonawców oraz nader poprawnej implementacji. Mamy nadzieję przedstawić w ramach obrad sekcji „analityka przemysłowa” różnorodność procesów analitycznych stosowanych dla kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów w polskich realiach. Nader cenne będą wystąpienia dotyczące zastosowań dla kontroli przebiegu procesu technologicznego w czasie realnym. Propozycja uczestnictwa w tej sekcji jest skierowana przede wszystkim do praktyków stosujących różne techniki i metody pomiarowe w życiu codziennym co nie wyklucza środowisk akademickich pracujących w tym zakresie.


Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy