menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
prof. Władysław W. Kubiak
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk

  • Teoria metod elektroanalitycznych i procesów elektrodowych
  • Czujniki elektrochemiczne - koncepcje, konstrukcje i zastosowania
  • Nowe rozwiązania instrumentalne w elektroanalizie
  • Procedury przygotowana próbek do badań elektroanalitycznych
  • Metody przetwarzania sygnałów, kalibracji i oceny jakości wyników w elektroanalizie chemicznej
  • Metody elektroanalityczne w przemyśle, medycynie, kryminalistyce, ochronie  środowiska etc.
  • Zastosowanie metod elektrochemicznych analizy do badania właściwości substancji i materiałów oraz wyznaczania parametrów fizykochemicznych

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy