menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
Prof. dr hab. Bernard Juskowiak
Prof. dr hab. Janusz Solski UM

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka sekcji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane z chemią bioanalityczną zarówno w aspekcie badań podstawowych jak i aplikacyjnych w diagnostyce biomedycznej, farmakologii itp. Doniesienia powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach:

  • Nowe metody bioanalityczne i ich zastosowanie (np. detekcja biomarkerów, strategie badań przesiewowych, separacja złożonych matryc biologicznych, sondy molekularne, testy immunochemiczne)
  • Nowe materiały do zastosowań bioanalitycznych i ich charakteryzacja (np. nanomateriały, nanomaszyny, fotoprzełączniki, sondy fluorescencyjne, ligandy – badanie powinowactwa)
  • Optymalizacja i walidacja metod w analityce biochemicznej (np. analityczna proteomoika i metabolomika, sekwencjonowanie białek i DNA, technika QPCR, biosensory, mikromacierze)
  • Nowoczesne techniki analityczne w zastosowaniach biomedycznych (np. LCMS, CEMS, MS w proteomice, techniki obrazowania, miniaturyzacja)
  • Postępy w zakresie nowoczesnych metod analitycznych w diagnostyce klinicznej
  • Postępy w  zakresie wdrażania nowoczesnych metod identyfikacji i oznaczania leków, produktów rozkładu oraz metabolitów w płynach ustrojowych i tkankach

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy