menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Zakres tematyczny sekcji:

Jednym z najbardziej istotnych kierunków rozwoju analityki chemicznej jest automatyzacja imechanizacja metod analitycznych.

Zagadnienie to dotyczy wszystkich etapów procedury analitycznej: od pobrania reprezentatywnej próbki, poprzez nadanie jej odpowiednich właściwości fizykochemicznych, aż po kalibrację i pomiar sygnału analitycznego.

Automatyzacja przyczynia się nie tylko do zwiększenia komfortu pracy analitycznej, ale przede wszystkim do poprawy jakości analiz pod względem precyzji uzyskiwanych wyników. Zautomatyzowane systemy analityczne sprzyjają również regułom „zielonej chemii” poprzez zmniejszenie zużycia odczynników i zmniejszenie produkcji szkodliwych odpadów.

Zapraszamy do udziału w sekcji wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej i laboratoryjnej stosują tego typu systemy, aby podzielili się swoimi wynikami, osiągnięciami i spostrzeżeniami. W szczególności, liczymy na prezentacje z dziedziny analizy przepływowej z uwzględnieniem wszelkich aspektów metodycznych, instrumentalnych i aplikacyjnych tej problematyki. Mile będą widziane również wyniki badań z zakresu mikrofluidyki oraz przykłady zastosowania układów przepływowych w połączeniu z innymi, zautomatyzowanymi technikami analitycznymi.


Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy