menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczące Sekcji
prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
prof. dr hab. Łukasz Komsta UM

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka sekcji związana jest z jakością wyników pomiarów i operacji na dużych zbiorach danych. Propozycja uczestnictwa w tej sekcji skierowana jest do osób zajmujących się:

  • stosowaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych, w tym szczególnie walidacją procedur analitycznych, zapewnieniem spójności pomiarowej, szacowaniem niepewności wyników pomiaru, jak również wytwarzaniem i stosowaniem wzorców chemicznych i  certyfikowanych materiałów odniesienia
  • wykorzystujących chemometrię jako narzędzie do opracowywania i wnioskowania w oparciu o duże zbiory wyników w obszarach związanych z badaniami środowiskowymi oraz stosowanych miedzy innymi w naukach sądowych, medycznych i innych

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy