menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski UMCS

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka Sekcji obejmuje zagadnienia specyfiki prowadzenia operacji jednostkowych (dozowanie, mieszanie, kontrola przepływu, rozdzielanie, reakcja analityczna, detekcja) w mikroskali, projektowania miniaturowych narzędzi i urządzeń, materiałów i technologii wykonywania miniaturowych systemów „Lab-on-a-Chip” a także wykorzystania ich w analizie materiału biologicznego (ocena proliferacji, migracji, żywotności komórek i badania ich wzajemnych oddziaływań). Wykorzystania miniaturowych sensorów i biosensorów w przepływowych układach analitycznych, modelowania i badania procesów hydrodynamicznych w układach przepływowych (mikrofluidyka) oraz wybranych przykładów zastosowań systemów LOC w nowoczesnej diagnostyce medycznej, kontroli procesowej w biotechnologii i monitorowaniu on-line zanieczyszczeń środowiska.

Szczególnie interesujące będą doniesienia dotyczące opracowania nowych narzędzi dla szybkiej diagnostyki medycznej, prowadzenia badań biologicznych, rozwoju proteomiki, metabolomiki i genetyki, gdzie skala i złożoność badanych obiektów wymaga metod i urządzeń, pozwalających na szybką i wiarygodną informację.

Analiza śladowa:

  • Problemy związane z wyodrębnieniem i zatężeniem analitów z matrycy w celu pozbycia się związków matrycy i interferentów utrudniających analizę. Nowe metody przygotowania próbek. Zapewnienie stabilności próbki do czasu analizy
  • Problemy związane z bardziej czułymi detektorami
  • Materiały odniesienia. Walidacja

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy