menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
dr hab. Tomasz Pawiński
dr hab. Grażyna Zgórka UM

Zakres tematyczny Sekcji:

Tematyka Sekcji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia analizy leków w postaciach farmaceutycznych i materiale biologicznym oraz analizy stosowane w klinicznej diagnostyce laboratoryjnej:

 • Współczesne metody izolacji substancji czynnych z matryc farmaceutycznych
 • Postępy w zakresie wdrażania nowoczesnych metod identyfikacji i oznaczania substancji czynnych, produktów rozkładu oraz zanieczyszczeń leków
 • Analityczne metody oceny substancji pomocniczych wykorzystywanych do formułowania postaci leków
 • Metody stosowane w kontroli jakości i badaniach między laboratoryjnych
 • Automatyzacja w analizie leków

Tematyka Sekcji obejmuje także zagadnienia analizy fitochemicznej:

 • Metody analiza fitochemicznej  w celu chemotaksonomii
 • Analiza produktów naturalnych w celu standaryzacji leku naturalnego 
 • Metody ustalenia tożsamości produktów roślinnych
 • Metody analityczne w celu poszukiwania aktywnych surowców roślinnych 
 • Badania przesiewowe aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych
 • Wykrywanie substancji niebezpiecznych w surowcach roślinnych i preparatach: trujących metabolitów wtórnych (np. alkaloidy pirolizydynowe), pozostałości środków ochrony roślin i innych ksenobiotyków, metali ciężkich

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy