menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Wiesław Wasiak UAM
dr hab. Tomasz Tuzimski UM
prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Zakres tematyczny sekcji:

Cele i zadania oraz kierunki rozwoju analityki i monitoringu środowiskowego. z szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • opracowanie i walidacja nowych procedur analitycznych w tym:
  • etapy przygotowania próbek środowiskowych do analizy
  • zielona chemia analityczna
  • rola i zadania analityki środowiskowej i monitoringu i ich rozwój
 • projektowanie, budowa oraz próby zastosowania w praktyce analitycznej nowych typów urządzeń kontrolno-pomiarowych

Radioanalityka

 • Techniki radiometryczne i metody radioanalityczne stosowane w badaniach radioaktywności środowiska
  • a. spektrometria alfa
  • b. spektrometria beta
  • c. spektrometria gamma
  • d. neutronowa analiza aktywacyjna
 • Przygotowanie próbek do badań radiochemicznych
 • Nagromadzanie i migracja radiozotopów oraz pierwiastków śladowych w środowisku
 • Monitoring i kontrola skażeń promieniotwórczych
 • Modele radioekologiczne i techniki modelowanie długotrwałych skutków katastrof jądrowych i skażeń radioaktywnych
 • Metody geochronologii izotopowej stosowane do określania wieku szczątków skamielin i próbek organicznych oraz szybkości procesów sedymentacyjnych

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy