menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
dr hab. Maria Kała
dr hab. Grzegorz Buszewicz UM

Zakres tematyczny sekcji:

Nowoczesne metody analityczne pozwalają na przeprowadzenie wielokierunkowych badań szerokiego spektrum śladów i mikrośladów nie biologicznych i biologicznych. Przydatność wyników takich badań dla celów sądowych zapewnia ściśle określony warsztat analityczny.

Dla śladów kryminalistycznych jest to:

  • Opracowanie metodyki badań identyfikacyjnych i porównawczych materiałów tworzących ślad na miejscu przestępstwa, takich jak materiał biologiczny, lakiery, tworzywa sztuczne, włókna i tekstylia, szkło, kleje, środki smarne, gleba, materiały pisarskie, papier, materiał biologiczny
  • Przeprowadzenie badania śladów pozostałych po wybuchu, pożarze, strzale z broni palnej
  • Analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego materiału dowodowego: oznaczanie narkotyków, środków dopingujących, leków, trucizn w materiale biologicznym; zażyciowa i pośmiertna diagnostyka chemiczna zatruć ksenobiotykami
  • Wykorzystanie nowych technik badawczych
  • Tworzenie baz danych na potrzeby identyfikacji materiałów
  • Interpretacja wyników badań w odniesieniu do okoliczności zdarzenia
  • Dostępność do materiałów referencyjnych

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy