menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
prof. dr hab. Ewa Bulska

Zakres tematyczny sekcji:

  • Nowe rozwiązania aparaturowe w analityce 
  • Badania fizykochemiczne i aplikacyjne w technikach separacyjnych i spektralnych
  • Optymalizacja metod i procedur analitycznych, planowanie doświadczeń
  • Dedykowane fazy stacjonarne do określonych zadań analitycznych
  • Zastosowanie technik spektralnych w analizie izotopowej, atomowej i cząsteczkowej
  • Testy analityczne - zalety i ograniczenia
  • Nowe metody przygotowania próbek do analiz - wydzielanie, wzbogacanie, miniaturyzacja
  • Narzędzia i procedury w kontroli jakości wyników analitycznych
  • Materiały odniesienia i ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy