menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

W celu rejestracji swojego uczestnictwa w X Konferencji Chemii Analitycznej uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.

Opłatę za uczestnictwo w X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej należy uiścić na konto:
BANK PKO BP S.A. rachunek nr 94 1020 3147 0000 8002 0084 6238 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
W „tytule przelewu” należy podać dokładnie imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek X Polska Konferencja Chemii Analitycznej np. Jan Nowak, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

1. Dane podstawowe

2. Typ uczestnictwa

3. Adres do korespondencji

4. Dane do faktury

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny