menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

W celu rejestracji swojego uczestnictwa w X Konferencji Chemii Analitycznej uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.

Opłatę za uczestnictwo w X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej należy uiścić na konto:
BANK PKO BP S.A. rachunek nr 94 1020 3147 0000 8002 0084 6238 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
W „tytule przelewu” należy podać dokładnie imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek X Polska Konferencja Chemii Analitycznej np. Jan Nowak, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

UWAGA! Zamknięcie naboru referatów!
Z dniem dzisiejszym, z chwilą publikacji tego komunikatu, ustaje nabór referatów na X Polską Konferencję Chemii Analitycznej! Decyzja ta podyktowana jest brakiem czasu dla kolejnych prelegentów. Zamiast prelekcji proponujemy prezentację plakatową.

1. Dane podstawowe

2. Typ uczestnictwa

3. Adres do korespondencji

4. Dane do faktury

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny