menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Harmonogram X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, Lublin, 1-5 lipca 2018 r.

Niedziela 01.07.2018 r.

 • 10:00 - 15:00  Rejestracja
 • 15:00 - 16:00  Uroczyste otwarcie konferencji
 • 16:00 - 18:00  Wykłady plenarne
 • 18:00  Kolacja

Poniedziałek 02.07.2018 r.

 • 8:30 - 10:30  Wykłady plenarne
 • 10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 • 11:00 - 13:00  Wykłady w sekcjach
 • 13:00 - 14:30  Obiad
 • 14:30 - 15:30  Wykłady w sekcjach
 • 15:30 - 17:00  Sesja posterowa  I
 • 17:00  Zebranie Członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Wtorek 03.07.2018 r.

 • 8:30 - 10:30  Wykłady plenarne
 • 10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 • 11:00 - 13:00  Wykłady w sekcjach
 • 13:00 - 14:30  Obiad
 • 14:30 - 15:30  Wykłady w sekcjach
 • 15:30 - 16:30  Sesja posterowa  II
 • 17:00  Koncert zespołu “Scholares Minores Pro Musica Antiqua” w  Filharmonii Lubelskiej
 • 20:00 Uroczysty bankiet w hotelu "Victoria" *

* Zapisy na bankiet będą prowadzone 01.07.2018 w czasie rejestracji uczestników. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN od osoby.

Środa 04.07.2018 r.

 • 8:30 - 9:15  Wykłady plenarne
 • 9:15 - 10:30  Wykłady w sekcjach
 • 10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 • 11:00 - 12:00  Wykłady w sekcjach
 • 12:00 - 13:00  Krótkie wystąpienia ustne (wykłady)
 • 13:00 - 14:30  Obiad
 • 14:30 - 15:30  Krótkie wystąpienia ustne (wykłady)
 • 15:30 - 17:00  Sesja posterowa III
 • 19:00  Impreza plenerowa w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Czwartek 05.07.2018 r.

 • 8:30 - 10:30  Krótkie wystąpienia ustne (sesja młodych)
 • 10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 • 11:00 - 12:00  Krótkie wystąpienia ustne (sesja młodych)
 • 12:00 - 12:30  Zamknięcie konferencji
 • 12:30 - 14:00  Obiad

 

Na chwilę obecną znamy już tematy części wykładów zaproszonych prelegentów. W miarę napływu informacji zestawienie będzie aktualizowane.

 • dr hab. inż. Aleksander ASTEL, Akademia Pomorska, "Picture is worth a thousand words - rola wizualizacji w analizie wielowymiarowej"
 • prof. dr hab. Danuta BARAŁKIEWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, "Znaczenie detektora ICPMS w analizie specjacynej (HPLC/ICPMS) i analizie próbek stałych (LA-ICPMS)"
 • prof. dr hab. Zbigniew BRZÓZKA, Politechnika Warszawska, "Mikrosystemy „Lab-on-Chip” jako narzędzia bioanalityczne do badań na poziomie komórkowym"
 • prof. dr hab. Ewa BULSKA, Uniwersytet Warszawski, "Matrycowe materiały odniesienia w atomowej i cząsteczkowej spektrometrii mas: certyfikacja oraz źródło spójności pomiarowej"
 • prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Nowe podejście w oznaczaniu toksyn w materiale biologicznym"
 • prof. dr hab. Ryszard DOBROWOLSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Nanomateriały węglowe w analityce pierwiastków śladowych - synteza, charakterystyka i zastosowania"
 • dr hab., prof. UMK, Renata GADZAŁA-KOPCIUCH, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Magnetyczne sorbenty z odciśniętą cząsteczką jako selektywne sorbenty do izolowania ksenoestrogenów"
 • prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ, Uniwersytet w Białymstoku, "Wykorzystania polimerów z odwzorowanym jonami w analizie śladowej oraz specjacyjnej metali.
 • prof. dr hab. Janusz GOŁAŚ, Akademia Górniczo-Hutnicza, "Rtęć jako globalne zanieczyszczenie – aspekty analityczne i środowiskowe"​​​​​​​
 • prof. dr hab. Maciej JAROSZ, Politechnika Warszawska, "Żółty naturalny barwnik którego nie było?"​​​​​​​
 • prof. dr hab. Bernard JUSKOWIAK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne bazujące na strukturze tetrapleksu DNA"
 • prof. dr hab. Roman KALISZAN, Gdański Uniwersytet Medyczny "Niektóre problemy współczesnej nauki"​​​​​​​
 • dr hab. Maria KAŁA, prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych, "Znaczenie oznaczania metabolitów ksenobiotyków w interpretacji wyników analizy toksykologicznej płynów ustrojowych dla celów sądowych"
 • dr hab. inż. Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA, Politechnika Łódzka, " Wielowymiarowość analityki chemicznej"
 • prof. dr hab. Mieczysław KOROLCZUK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, "Metaliczne i kompozytowe mikroelektrody i zespoły mikroelektrod w woltamperometrii stripingowej jonów metali i związków organicznych"​​​​​​​
 • prof. dr hab. Paweł KOŚCIELNIAK, Uniwersytet Jagielloński, "Zielona chemia analityczna w praktyce laboratoryjnej"​​​​​​​
 • prof. dr hab. Teresa KOWALSKA, Uniwersytet Śląski, "Nowe możliwości analityczne chromatografii cienkowarstwowej"​​​​​​​
 • prof. dr hab. Władysław W. KUBIAK, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, "Zastosowanie ceramicznych nanoproszków tlenkowych w elektroanalizie"
 • dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, "Nowe rozwiązania i wyzwania w chromatografii jonowej"
 • prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK, Politechnika Gdańska, "Uciążliwość środowiskowa i ekspozycja zawodowa analityków – nowe parametry oceny technik i procedur analitycznych"
 • dr hab. Tomasz PAWIŃSKI, Warszawski Uniwersytet Medyczny, "Zastosowanie metod chromatograficznych w terapeutycznym monitorowaniu leków"
 • dr hab., prof. UŁ, Sławomira SKRZYPEK, Uniwersytet Łódzki, "Nanomateriały węglowe w analizie woltamperometrycznej pestycydów"​​​​​​​
 • prof. dr hab. Bogdan SKWARZEC, Uniwersytet Gdański, "Techniki pomiarowe współczesnej radioanalityki"
 • prof. dr hab. Janusz SOLSKI, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, " Diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych"
 • prof. dr hab. Piotr STEPNOWSKI, Uniwersytet Gdański, "Zastosowanie cieczy jonowych i nanomateriałów węglowych w próbnikach pasywnych do pobierania śladowych ilości farmaceutyków ze środowiska wodnego"
 • prof. dr hab. Piotr SZEFER, Gdański Uniwersytet Medyczny, "Zastosowanie danych analitycznych w ocenie chemometrycznej autentyczności żywności"
 • prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI, Politechnika Koszalińska, "Przykłady modelowania procesów migracji mikrozanieczyszczeń w podłożu składowisk odpadów"
 • prof. dr hab. Marek TROJANOWICZ, Uniwersytet Warszawski, "Współczesna analiza przepływowa a wysokosprawne techniki separacyjne"​​​​​​​
 • dr hab. Grażyna ZGÓRKA, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, "Standaryzacja ekstraktów roślinnych zawierających bioaktywne polifenole z wykorzystaniem sprzężonych technik chromatograficznych (HPLC) i spektroskopowych (PDA/FL/QToF/MS-MS)"

Goście zagraniczni:

 • Prof. Bezhan CHANKVETADZE, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, "Enantioselective analysis of chiral compounds: Current trends and future needs"
 • Prof. Ewa CUKROWSKA, University of the Witwatersrand, RPA, "Assessing the bioavailability of environmental pollutants in different environmental compartments: from sampling, samples treatment to analyses"
   

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny