menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Informujemy o udostępnieniu numeru konta oraz zmianie terminów granicznych wpłat za uczestnictwo w X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej.

Opłatę za uczestnictwo w X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej należy uiścić na konto:

BANK PKO BP S.A. rachunek nr 94 1020 3147 0000 8002 0084 6238

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

NIP: 712-01-06-911
REGON: 000288716

W „tytule przelewu” należy podać dokładnie imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

np. Jan Nowak, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy