menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Komitet Honorowy X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej:

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, prorektor ds. nauki, Politechnika Lubelska
 • dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS, dziekan Wydziału Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Izabella Jackowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Witold Stępniewski, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka, dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Zbigniew Galus, Czł. Koresp. PAN, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Adam Hulanicki, Czł. Koresp. PAN, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Roman Kaliszan, Czł. Koresp. PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy