menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Uwaga!

Ze względu na rozmiar tablic, którymi dysponujemy, rozmiar prezentowanych przez Państwa posterów nie może przekraczać wymiarów 60 cm x 90 cm (szer. x wysok.)

Jeden uczestnik konferencji może prezentować:

 • jeden plakat
 • jedno wystąpienie ustne
 • jeden plakat i jedno wystąpienie ustne.
Czas przeznaczony na prezentacje ustne to: 
 • wykład plenarny - 30 minut,
 • referat - 20 minut,
 • prezentacja w sekcji młodych - 15 minut.

Powyższe ograniczenia wynikają z przewidywanej liczby uczestników konferencji.

Wytyczne dotyczące streszczenia:

 

 • Streszczenie musi być napisane w języku polskim.
 • Streszczenie nie powinno być dłuższe niż jedna strona formatu A4. Nazwa pliku powinna być zapisana nazwiskiem pierwszego autora w formacie doc lub docx.
 • Tytuł powinien być zwięzły i napisany pogrubioną czcionką, z literami o rozmiarze czcionki 14 pkt. Powinna być pozostawiona pusta linia z rozmiarem czcionki 10 pkt. między tytułem a nazwiskami autorów; ich adresami i miejscami zatrudnienia; tekstem streszczenia i spisem literatury, jeżeli istnieją.
 • Nazwiska autorów powinny być pisane czcionką bez pogrubienia, wielkimi literami, o rozmiarze 12 pkt. Po nazwisku należy podać inicjały imion. Nazwisko autora prezentującego należy podkreślić.
 • Nazwiska i nazwy instytucji, w tym adres do korespondencji, miasto i kraj, powinny zwykłymi literami o rozmiarze 12 pkt. 
 • Tekst streszczenia powinien być  napisany czcionką o rozmiarze 12 pkt. Streszczenie powinno krótko opisać cel badań, metody, główne wyniki i główne wnioski. Abstrakty bez określonych wyników nie będą akceptowane.
 • Tabele, rysunki lub ilustracje, ograniczone do minimum.
 • Powinno się stosować nazewnictwo IUPAC razem z jednostkami SI.
 • Podziękowania (kursywa): lista instytucji i / lub osób pisanych zwykłymi literami
 • rozmiar czcionki 12 pkt.

 

Wzór abstraktu do pobrania: 


Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny